Fuar Haberleri
Fiziki Fuarlar Açılıyor

Pandemi sürecinde tedbir kapsamında kapatılan fuarlar 1 Eylül itibariyle açılıyor.

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın vermiş olduğu müjdeli haber sonrasında sektör paydaşlarını heyecan sardı. Covid 19 nedeniyle ertelenen fiziki fuarlar 1 temmuzdan itibaren açık alanlarda düzenlenmeye başlamıştı. Yeni önlemlerle birlikte kapalı alanda gerçekleştirilecek fiziki fuarlar ise 1 Eylül’den itibaren düzenlenmeye başlayacak.

maske ve mesafe öncülüğünde hijyen tedbirleriyle tüm önlemler alınarak sağlığın korunmasına öncelik verilecek. Toplu taşımalarda olduğu gibi fuar alanına girerken HES kodu sorgulaması zorunlu olacak.

Fiziki fuarlarda dikkat edilecek bir diğer husus yerleşim planlarının, ziyaretçi sayısı, sergilenecek ürün ve katılımcıların durumu doğrultusunda oluşturulacak olmasıdır.

COVID-19 KAPSAMINDA KAPALI ALANLARDA DÜZENLENECEK OLAN FUARLARDA ALINACAK ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Kapalı alanda düzenlenecek yurt içi fuarlarda katılımcıların, görevlilerin ve ziyaretçilerin birbiri ile yakın teması (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) ve ortak malzeme kullanımı söz konusudur. Bu nedenle hem ziyaretçiler hem de katılımcılar ve görevliler, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıda belirtilen hususlara riayet etmelidir.

Genel Önlemler

1) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli (turnike vb.), giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

2) Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dâhil kişi sayısı her on (10) metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

3) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giren ziyaretçi sayısı belirlenerek ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmamalı, sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) göre bekletilmeli ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Fuar alanından çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmelidir.

4) Fuar alanına girişte ve fuar alanında bulunduğu süre boyunca katılımcılar, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçiler maske kullanmalıdır. Fuarı düzenleyen firma tarafından maskesi bulunmayan ziyaretçilere veya ihtiyaç halinde verilmek üzere fuar alanında maske bulundurulmalıdır.

5) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına girişlerde ve her stantta el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilerek boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

6) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giriş yapan katılımcı, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesine yönelik tedbir alınmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38oC’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

7) Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı, ziyaretçi ve görevliler fuar alanına alınmamalıdır. İzolasyonda bulunması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla HES kodu üretilmeli, fuarı düzenleyen firma tarafından görevlendirilen bir personel katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu sorgulamalıdır.

8) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında birbirine bitişik stantlar, stant duvarı ya da bölme ünitesi ile kapatmak suretiyle birbirilerinden ayrılmalı, stant koridorları en az 3 metre genişliğinde oluşturulmalıdır.

9) Fuarı düzenleyen firma tarafından stantların önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalıdır.

10) Yer ve yüzeylerin temizliğinde toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

11) Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

12) İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. (Katılımcılar tarafından bireysel olarak stantlarda ziyaretçilere verilecek olan broşürler hariç.)

13) Fuara gelen kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerektiği durumlarda katılımcılara tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle temizlenmelidir.

14) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında bulunan yemek alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

15) Fuarı düzenleyen firma tarafından asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitenin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

16) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının girişine ve alanda görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

Ziyaretçilere Yönelik Önlemler:

17) Fuarı düzenleyen firma tarafından ziyaretçiler anonslar ya da videolarla COVID-19 kapsamında fuar alanında uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir.

18) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında katılımcılar ve ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

19) Fuarı düzenleyen firma tarafından ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemelidir.

Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

Fuarı düzenleyen firma ve katılımcılar tarafından;

20) Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmelidir.

21) Personel vardiyalı çalıştırılmalı böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalıdır.

22) Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su vesabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

23) Fuar alanının etkin şekilde ve dış ortamdan doğal hava ile havalandırması sağlanmalıdır. Fuar başlangıç tarihinden önce fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimlerinin yapılıp yapılmadığı kontrolü sağlanmalıdır. Fuar alanında vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmelidir.

24) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının her gün düzenli olarak temizliğinin yapılması sağlanmalıdır.

25) Tuvaletlerdeki musluk ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.

26) Fuar alanında çöplerin ve kullanılan maskelerin atılması için ayrı ve pedallı kapaklı çöp kutuları olmalı ve çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanmalıdır.

27) Fuar alanının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, masa/banko yüzeyleri gibi el ve vücudun sık değdiği bölümler) temizliğine dikkat edilmeli, fuar alanı, stantlar ve ortak kullanım alanlarında yüzey temizliği ve dezenfeksiyon amacıyla; etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır.

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

28) Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

29) Tuvaletlerde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan el antiseptiği bulundurulmalıdır.

30) Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır. Fuarı düzenleyen firma tarafından bu hususlara ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır.

31) El kurutma fanları kullanıma kapatılmalıdır. 32) Fuar alanında kurallara uyum için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya görevlendireceği Oda ve Borsa tarafından denetlenir.

Etkinlikler
Home Concept Ertelendi !

Pandemi sebebiyle sekteye uğrayan ticaret, yeni normalde yavaş yavaş kendine yerini oluşturmaya çalışırken, fuar sektörü henüz olayın şokunu atabilmiş değil.

Referans Fuarcılık A.Ş tarafından yapılan açıklamada;

Pandemi sebebiyle 4. Uluslararası Home Concept Fuarının ileri bir tarihe ertelendiği yazıldı.

Açıklamanın devamı şu şekilde kaleme alındı;

10-13 Eylül 2020’de düzenlenecek olan 4. Uluslararası Home Concept fuarımızın Kasım 2019’da başlattığımız tanıtım çalışmalarından sonra sektörümüzün göstermiş olduğu yoğun ilgi ile tamamı rezerve edildi. 2020’nin ilk çeyreğinde olağanüstü online kayıt seviyelerine ulaştı. Covid-19’un önce Çin’de sonra da tüm dünyaya yayılması, Mart 2020 itibariyle ülkemizde de görülmesiyle bilhassa yurtdışı ziyaretçi online kayıtlarını ciddi anlamda etkilemeye başladı. Uzun süre ülkeler arası uçuşların – kısmen hala devam etmekte – özellikle denizaşırı uçuşların gerçekleşmemesi, önümüzdeki dönemin belirsizliğini devam ettirmekte.

Bu nedenle son haftalarda katılımcılarımızın, profesyonel ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu, Uluslararası Yurt İçi Fuarlarına katılım konusunda endişeli olduklarını haklı olarak dile getirdi. Uluslararası ihtisas fuarımız için kapsamlı hazırlıklarımız devam etmekte ve fuarımızın korona virüs uyumlu olması için önlemler alınmakta; yoğun istişareler ile en hijyenik ortamın sağlanması için hazırlıklar yapılmasına rağmen, fuar katılımcılarımızın endişelerini ortadan kaldırmak maalesef yeterli olmadı. İnsan sağlığına herşeyden çok önem veren bir kuruluş olarak içerisinde bulunduğumuz mevcut durumu sektörümüzün de taleplerini yeniden değerlendirerek Home Concept Fuarımızı Eylül ayı yerine ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Katılımcılarımıza pandemi süresinde destek olması için tasarladığımız kampanya, geçerliliğini koruyacaktır. 2020 Eylül fuarı için katılım sağlayacak olan hiç bir firma mağdur edilmeyecektir.

Pandemi ile ilgili süreci yakınen takip edip, en doğru zamanda 4. Uluslararası Home Concept fuarımızın yeni tarihini belirleme kararı aldık. Yeni tarihimizi en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi dileriz. Home Concept Fuarı olarak ülkemizin ve sektörümüzün her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

Referans Fuarcılık A. Ş.

İstanbul fuar merkezinde gerçekleşecek olan fuarın, yabancı katılımcı ve ziyaretçilerde düşünülerek, sağlık önceliği kapsamında korona virüse karşı hazırlıkların devam ettiği yeni fuar tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklandı.

Etkinlikler
Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Ertelendi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörünün 2020’deki beklenen buluşması Zuchex Fuarı Ertelendi.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı pandemi sebebiyle 16-19 Eylül 2021 tarihlerinde Tüyap’ta gerçekleşmek üzere 1 yıl ertelendi. Katılımcı ve ziyaretçilerine yeni bir bakış açısı sunan Zuchex yurt içi ve yurt dışından binlerce satın almacıyı, katılımcı firmalarla buluşturarak yeni ticaret fırsatları yaratacak.

Tarsus Turkey tarafından 10-13 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek olan organizasyon Türkiye’nin ilk hibrit fuarı olma özelliğini taşıyacaktı. “Online B2B” programıyla zuchex katılımcıları ile önceden randevulaşıp dijital toplantılar yapılabilmenin önü açılıyor.

COVID 19 sonrası küresel çapta etkinlikleri yeniden hayata geçirmek için, gerekli işleyişi ve herkesin güvende kalmasını
sağlamak üzere alınacak önlemleri yeniden gözden geçirdik.

Pandemi sonrası Tarsus yaptığı değerlendirme sonucu 31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarını 1 yıl erteleme kararı alarak, Büyük Buluşmanın Yeni Tarihi 16-19 Eylül 2021 olarak açıklanmıştır.

Fuar haberleri; mutfak eşyaları fuarı
Etkinlikler
2-5 Eylül 2020 Tarihinde Açılması Planlanan Worldfood İstanbul Fuarı Ertelendi

2-5 Eylül 2020 tarihinde Tüyap İstanbul Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan Worldfood İstanbul fuarı ertelendi.

Organizatör firmanın yapmış olduğu açıklamada;

Katılımcı ve ziyaretçilerin görüşleri alınarak, daha verimli ve faydalı bir fuar deneyimi yaşayabilmek üzere 2-5 Eylül 2020 tarihinde planlanan fuarın tarihinin değiştirildiği belirtildi.

Gıda ve gıda ürünleri alımlarıyla ilgilenen perakende zincirleri ve gıda işletmelerini bir araya getiren fuarla ilgili Hyve Group bölge direktörü Kemal Ülgen açıklamada bulundu. Önceliklerinin fuarın verimli ve faydalı gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. Ülgen, şunları kaydetti: “Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün bölgeye ve dünyaya açılan kapısı WorldFood İstanbul’u 25-28 Kasım 2020 tarihlerine erteledik. Tüm taraflarla yoğun temaslarımız nihayetinde fuarımızın tarihinin değiştirilmesine yönelik talepleri değerlendirdik. Tarih değişikliğinin faydalı olacağını tespit ettik. Katılımcılarımızı ve kamuoyunu, yerel ve küresel çapta sektör ve markamız özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Hyve Group’un düzenlediği WorldFood İstanbul, güçlü bölgesel ağı ile yerli paydaşlarımız için yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratarak, paydaşlarımızın pandemi sürecini hızla atlatmalarına katkı sunacaktır.”

Worldfood İstanbul fuarı Nezaman ?

2-5 Eylül 2020 tarihinde açılması planlanan Worldfood İstanbul fuarı 25-28 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir.

Fuar haberleri; dünya mutfaklarına ait farklı tatlar
Fuar Haberleri
Yeni Normalde Fuar Sektörü Nereye Gidiyor

Fuar Sektörü, tüm sektörlerde hatta tüm dünyada olduğu üzere, sekteye uğramıştır. Pandemi sonrasında yeni normalde tüm dünyada çok daha güzel ve yeni dünya düzeninde çok daha önemli rol oynayacağı aşikardır.

Sektörde, sanal fuarcılık üzerinden dijitalleşme kapsamında bazı adımlar da atılmaktadır. Ancak yapılan anketler göstermektedir ki fiziki fuarlara katılımda çok daha heyecan vericidir. Fiziki fuarlarda, doğru yönlendirme ile çok daha fazla network çalışması yapılabilmektedir.

2020 yılı fuar sektöründe hem ekonomik, hem proje anlamında çok zorlu geçen bir yıl olacak gibi gözükmektedir. Eylül başı itibariyle sektörün açılacağı ön görülsede, pandemi sebebiyle katılımın 2020 yılı içerisinde çok fazla sağlanamayacağı öngörülmektedir. Ancak 2021 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşecek olan fuarlarda geri dönüşün yeni dünya düzenine uygun çok daha kaliteli gerçekleşeceği beklentisi bulunmaktadır. Her nekadar yurtiçi fuarları değerlendirerek sektörü okumaya çalışsakta, yurtdışında gerçekleşen fuarlarda aynı şekilde verim bazında bakıldığında aynı şekilde sekteye uğradığı görülmüştür.

Sanal Fuarcılık Hakkında

Yurtdışında özellikle Almanya’da sanal fuarcılık denenmiş olsa da fiziki fuarlara olan ilgili ne yazık ki yakalanamadı. Sanal fuarlar günümüzde çok konuşuluyor olsada, fiziki projeler ve bağlantılarda sanal fuarcılık bazında ne yazık ki verimli gerçekleşmemektedir. Bu kapsamda bakıldığında en azından kısa vadede sanal fuarcılık hayatımızın odak noktasına oturmayacak gibi gözükmektedir. Bu bağlamda bakıldığında sanal fuarların fiziki fuarcılığın önüne geçeceği gibi düşüncenin yersiz olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni Dünya Düzeninde Güvenilir Bir Firma Nasıl Bulunacak

Bu hususta, adımlar atılmakla birlikte sektörde güvenli firma bilgilerinin olduğu bir alt yapı oluşturulmaya başlanmış durumdadır. Özellikle alan da fuar hazırlık zamanı stant kurulumları, fuar sonrası stant sökümlerinde İş Güvenliği Kurallarına riayet eden, güvenilir, işini zamanında ve düzgün teslim eden firmaların verileri toplanarak sağlıklı ve güvenli çalışma ön plana çıkartılmaktadır. Bu durumda rekabet artacak olup maalesef iş güvenliği kurallarına riayet etmeyen firmaların sektörde bizde varız demeleri çok zor olacaktır.

Eylül başı itibariyle fuarlar yavaş yavaş açılmaya başlayacak olup, sektörün yeni dünya düzenine ayak uydurarak tekrardan canlanması için tüm yer sahipleri ve organizatörler yoğun bir çalışma içerisinde, alınması gerekli kural ve prosedürlerin hazırlanması üzere kendilerini hazırlamaktadırlar.

Türkiye pandemi sürecinde almış olduğu tedbirler ile güvenli bir ülke olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış olup, fuar sektörünün açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin çekince duymadan fuarlara katılabileceğini belirtmek isteriz.

Etkinlikler
Pandemi Sebebiyle Fuarlar 1 EYLÜL 2020 Tarihi Sonrasında Ertelendi

Fuarlar Eylül’den Sonra Açılıyor..

Temmuz ve Ağustos aylarında kapalı alanda düzenlenecek olan fuar ve etkinlikler pandemi sebebiyle 1 Eylül tarihi sonrasına ertelendiği, ancak açık alanda yapılacak fuar ve etkinliklerin gerekli tedbirler sağlanarak gerçekleştirilebileceği bakanlık tarafından yayınlanan yazı ile ilgililere duyuruldu.

Fuarlar Ertelendi mi?

Yazının devamında yayınlanan kararı okuyabilirsiniz.

Açık Alanda Düzenlenecek Fuarlarda Uyulması Gereken Önlemler Aşağıdaki Şekilde Sıralandı

AÇIK ALANLARDA DÜZENLENECEK OLAN FUARLARDA ALINACAK ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle açık alanda düzenlenecek yurt içi fuarlarda aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.

1) Fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınacaktır. ( turnike vb.)

2) Fuar alanına girişte ve fuar alanında katılımcılar, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçiler maske kullanacaktır.

3) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giriş yapan katılımcı, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesine yönelik tedbir alınacaktır. Ateşi 38 derece üzerinde olanların fuar alanına girişine izin verilmeyecek ve bu kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

4) Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı ve görevliler fuar alanına alınmayacaktır.

5) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına girişlerde ve her stantta el antiseptiği bulundurulacaktır.

6) Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dâhil kişi sayısı her dört (4) metrekareye bir kişi olacaktır.

7) Fuar alanına giren ziyaretçi sayısı belirlenerek ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına göre bekletilecektir.

8) Fuar alanında stantlar, arasında en 3 metre mesafe bulunacak şekilde yerleştirilecektir.

9) Stantların önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulacaktır.

10) Fuar alanında katılımcılar ve ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymasına yönelik tedbirler alınacaktır. 11) Ziyaretçiler fuar alanında sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılacaktır.

12) Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulacaktır.

13) Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili rehberine göre temizlenecektir.

14) Tuvaletlerde eksik malzeme olmayacak, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulacaktır.

15) El kurutma fanları kullanıma kapatılacaktır.

16) Fuar alanında kurallara uyum denetlenecektir.